BOOKS

The Language Delusion is the first part of a trilogy, followed by a second (“Why Photography isn’t Art”) and third (“A Change of Heart”) book. This first part discusses what language is and does, as well as what it is not and does not.
(The answer may surprise you.)

The Language Delusion
E-book, pdf-format
English, 54 pages

Fredric Nord, 2020

150 SEK, 15 USD, 15 Euro

Use this Paypal link for payments, please include an email address.
Swedish readers can use Swish, to 0707548117.

Why Photography Isn’t Art is the second part of the trilogy including (“The Language Delusion” and “A Change of Heart”). It’s an elaboration and clarification of the ideas presented in The Language Delusion, partly by juxtaposing art and photography.

Why Photography Isn’t Art
E-book, pdf-format
English, 64 pages

Fredric Nord, 2020

150 SEK, 15 USD, 15 Euro 

Use this Paypal link for payments, please include an email address.
Swedish readers can use Swish, to 0707548117.

A Change of Heart is the third and concluding part of my series of books, following The Language Delusion and Why Photography Isn’t Art. Using the ideas and ways of looking from the previous books, A Change of Heart argues for a different approach to the problem of injustice and equality.

A Change Of Heart
E-book, pdf-format
English, 56 pages

Fredric Nord, 2020

150 SEK, 15 USD, 15 Euro

Use this Paypal link for payments, please include an email address.
Swedish readers can use Swish, to 0707548117.

ESSAYS

Språket, Saligt i åminnelse är en essä på som sammanfattar ett antal av de viktigaste aspekterna ur mina tre böcker. Jag försöker visa hur det språk som aldrig existerat ändå lyckats tillskansa sig rollen som alltings mått och passar på att dödförklara det när jag ändå håller på.

Kostnad för att ladda ner den här essän är 50:-

Använd min Paypal-länk eller swisha till 0707548117, meddela en e-postadress.