Eros & Psyke finns nu tillgänglig att köpa i nätbokhandeln (t. ex. Bokus och Adlibris) eller direkt från förlaget (maila post@anomali.se).

Boken är ett försök att genom en korrekt förståelse av vad språk är och gör, påvisa varför mänskligheten konstant återupprepar samma misstag om och om igen. Trots att det framstår som att vi gör något nytt, och trots att viljan ofta är god, åstadkommer vi i praktiken bara ett vidmakthållande av samma fundamentala orättvisa vi tror oss motarbeta. För det är knappast god vilja som saknas. Om du frågar en främling om hon är för rättvisa och jämlikhet så är risken överhängande att svaret blir jakande. En överväldigande majoritet vill ha en bättre värld. Så, vad händer? Är människan en särdeles puckad varelse och det enda däggdjur som inte klarar att bygga sina liv i enlighet med sin egen vilja? Njae. Snarare, menar jag, är allt levande utpräglat rationellt. Det som framstår som irrationellt beteende är ett rationellt beteende i enlighet med felaktiga premisser och världsbilder.

Den simplaste beskrivning jag kan ge av min filosofiska idé är att språket inte är speciellt. I relation till vad (är det inte speciellt) kan man kanske undra? Till all annan varseblivning. Likväl har språket kommit att bli mycket speciellt för människan. Det är i praktisk mening ett vanebeteende som utgör en sorts dissociativ störning. Att vara språkvarelse innebär att leva i en alldeles egen värld med alldeles egna premisser eftersom språket producerar mänskliga livstillstånd som följer sin egen logik. Vilket, kort sagt, leder till ett outtömligt antal splittrade livstillstånd, vilka alla undantagslöst präglas av att vara essentiellt destruktiva, och som driver varje människa att stå i ständig konflikt med sig själv och resten av mänskligheten.

Det säger sig själv att varje handling utifrån ett sådant livstillstånd på ett eller annat sätt implicerar splittring och konflikt. Detta ställs på sin spets i samtiden genom den informationsteknologiska utveckling som implicerar förstärkt polarisering tillika ett större behov av konflikter. (Japp, konflikt är ett rationellt behov för språkvarelser.) Vårt språkliga misstag leder också till att vi regelmässigt missförstår livet — vad det är, vad mening är, och vad vi är. Vår samtida kultur är lika genomsyrad av villfarelser som mänskliga kulturer alltid varit, tro det eller ej. Även om vi själva naturligtvis är närmast blinda för det. De stora misstagen vi lever ut kan sammanfattas med två trosföreställningar. För det första — tron att språkets potential inbegriper saker som kunskap, kommunikation och identitet. Och för det andra — en trosföreställning som följer naturligt på den första — att vi är identiska med kroppar i en enbart materialistisk verklighet.

Eros & Psyke är skriven för att alla ska kunna läsa och förstå den, oavsett förkunskaper. Inte utan viss gyttjebrottning givetvis, men i så fall beror svårigheten på att det jag skriver står i kontrast till mänskligt vanebeteende. Att förstå livet är ‘anti-svårt’, men vanor är desto svårare att bryta. Boken ger ett antal trådar att nysta i — ofta direkt kopplade till samtidens umbäranden — för den som vill förstå de här frågorna på ett praktiskt sätt.